Türkoloji Dergisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün uluslararası hakemli dergisidir.                                                                                                                                    e-ISSN: 2602-4934 (önceki ISSN: 0255-2981)

 

Dergimizin yeni sayısı (XXII-I / Mart 2018) yayımlanmıştır.

Son sayıya ve dergi arşivinehttp://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Dizinlendiğimiz İndeksler

 
Dergimiz; MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Scilit, Research Bible, OAJI (Open Academic Journals Index), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, Index Copernicus, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), ESCI (Eurasian Scientific Journal Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ROAD, Root Indexing, Cosmos Impact Factor, I2OR (International Institute of Organized Research), General Impact Factor, DIIF (Directory of Indexing and Impact Factor), International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Google Scholar, idealonline, Akademik Dizin, Kaynakça Info, Sobiad gibi uluslararası ve ulusal indeks/ veritabanlarınca dizinlenmektedir.

Dergi Ana Sayfa Görseli

Yılda iki defa yayımlanır.
Published semiannually

Fakülte Adına Sahibi / Owner for the Faculty
Prof. Dr. İhsan Çiçek

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Charge
Prof. Dr. Aysu Ata

Editör /Editor
Dr. Erdoğan Kul

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Abdulkadir Gürer
Prof. Dr. Aysu Ata
Prof. Dr. Halil İbrahim Usta
Prof. Dr. Jale Demirci
Prof. Dr. Nurullah Çetin
Prof. Dr. Önal Kaya
Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan
Doç. Dr. Bilal Çakıcı
Doç. Dr. Ülkü Çetinkaya
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Kul
Dr. Öğr. Üyesi Murat Küçük

Yayın Danışma Kurulu / Advisory Board
Prof. Dr. Uwe Blaesing (Hollanda)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat (Türkiye)
Prof. Dr. Marcel Erdal (Almanya)
Prof. Dr. Kerima Filan (Bosna Hersek)
Prof. Dr. Peter B. Golden (ABD)
Prof. Dr. Viktor G. Guzev (Rusya)
Prof. Dr. Ferit Hakimcanov (Tataristan/ Rusya)
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin (Türkiye)
Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Türkiye)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (Türkiye)
Prof. Dr. Hasan Özdemir (Türkiye)
Prof. Dr. F. Sema Barutçu Özönder (Türkiye)
Prof. Dr. Claus Schönig (Almanya)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya (Türkiye)
Prof. Dr. Peter Zieme (Almanya)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar (Türkiye)

Duyurular

 

Dizinlendiğimiz İndeksler

 
Dergimiz; MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Scilit, Research Bible, OAJI (Open Academic Journals Index), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, Index Copernicus, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), Google Scholar, Akademik Dizin, Sobiad gibi uluslararası ve ulusal indeks/ veritabanlarınca dizinlenmektedir.  
Yayın Tarihi: 2018-03-01 Daha fazlası...
 

Türkoloji Dergisi'nin Açık Dergi Sistemi Üzerinden Yayını

 
Üyelik kaydı ve makale gönderme hk. Ayrıntılar için "Daha fazlası..."na tıklayın.  
Yayın Tarihi: 2018-01-17 Daha fazlası...
 
Daha Fazla Duyuru...