Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences


Önemli Duyuru & İmportant Announcement

05.02.2014 tarihi itibari ile Tarım Bilimleri Dergisi makale başvuruları http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/ veya dergipark.ulakbim.gov.tr/ankutbd adresinden yapılacaktır.

Manuscripts should be submitted to journal’s online submission system by the following web sites. http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/ &    dergipark.ulakbim.gov.tr/ankutbd

Baş Editör

Metin GÜNER

Editor-in-Chief

Ankara University, Ankara, TURKEY

Editörler Kurulu

 

 

Editorial Board

 

Harun BAYRAKTAR, Ankara University, Ankara, TURKEY

Kezban CANDOĞAN, Ankara University, TURKEY

İlkay DELLAL, Ankara University, Ankara, TURKEY

 

 

 

Veli ERDOĞAN, Ankara University, Ankara, TURKEY

H.Vasfi GENCER,Ankara University,Ankara,TURKEY

Hayrettin KENDİR, Ankara University, Ankara, TURKEY

Berna KENDİRLİ, Ankara University, Ankara, TURKEY

Mine UZBİLEK KIRKAĞAÇ, Ankara University, Ankara, TURKEY

Aydın ÖZDEMİR, Ankara University, Ankara, TURKEY

Veli UYGUR, Süleyman Demirel University, Isparta, TURKEY

 

 

 

Danışma Kurulu

Ensar BAŞPINAR, Ankara University, Ankara, TURKEY

Advisory Board

Zahide KOCABAŞ, Ankara University, Ankara, TURKEY

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University, Trabzon,TURKEY

Diedrich BRUNS, Kassel University, GERMANY

Ruth MARTIN, Oregon State University, USA

Erdal OZKAN, Ohio State University, USA

Abdullah BEYAZ, Ankara University,Isparta, TURKEY

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University, Bursa, TURKEY

Mark L. GLEASON, Iowa State University, USA

Shu-Quan HE, Shanghai University, CHINA

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct, AUSTRALIA

Kyeong Uk KIM, Seoul National University, KOREA

Taner AKAR, Erciyes University, Kayseri, TURKEY

 

Amaç ve Kapsam

Tarım Bilimleri Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırma makalelerini yayınlar. Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, taksonomi ile sadece durum tespitine dayanan ve yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

Aims and Scope

Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences accepts original research articles in the field of agricultural sciences. Local, taxonomy and case related studies, ordinary and out-of-date research articles are out of scope of journal.