Ankara Üniversitesi Açık Dergi Sistemi


Ankara Üniversitesi dergileri Ulakbim/DergiPark platformuna taşınması süreci devam etmektedir.

Lütfen makale başvurularınızı DergiPark platformu üzerinden ilgili dergiye yapınız.A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

Test

asdasdsad esmi yayın organıdır. Uluslararası nitelikte yayın faaliyetlerini sürdüren asdasd dergisi ilk çıkış yılı olan 2000 yılından bu yana altı ayda bir yayınlanmaktadır.

asdasd Dergisinde üniversite ve araştırma kütüphaneleri ağırlıklı olmak üzere, bilgibilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün makalelere yer verilmektedir. Ayrıca ilgili konularda kişisel görüşler, bilgi merkezleri tanıtımı, kitap eleştirileri, haberler ve mesleki toplantı duyuruları da yayınlanmaktadır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Tiyatro Araştırmaları Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

TÖMER Dil Dergisi, Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergisidir. ISSN 1300 - 3542

TÖMER Dil Dergisi

Uluslararası Hakemli Bir Dergidir. ISSN : 1300 - 3542

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türkoloji Dergisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün uluslararası hakemli dergisidir.                                                                                                                                    e-ISSN: 2602-4934 (önceki ISSN: 0255-2981)

 

Dergimizin yeni sayısı (XXII-I / Mart 2018) yayımlanmıştır.

Son sayıya ve dergi arşivinehttp://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Dizinlendiğimiz İndeksler

 
Dergimiz; MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Scilit, Research Bible, OAJI (Open Academic Journals Index), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, Index Copernicus, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), ESCI (Eurasian Scientific Journal Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ROAD, Root Indexing, Cosmos Impact Factor, I2OR (International Institute of Organized Research), General Impact Factor, DIIF (Directory of Indexing and Impact Factor), International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Google Scholar, idealonline, Akademik Dizin, Kaynakça Info, Sobiad gibi uluslararası ve ulusal indeks/ veritabanlarınca dizinlenmektedir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası