Ankara Üniversitesi Açık Dergi Sistemi


Ankara Üniversitesi dergileri Ulakbim/DergiPark platformuna taşınması süreci devam etmektedir.

Lütfen makale başvurularınızı DergiPark platformu üzerinden ilgili dergiye yapınız.A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

Ankara Law Review

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Mecmuası

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi

Antropoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nün resmî ve bilimsel, hakemli yayın organıdır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Sayfa Üst Logosu

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg.) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin resmi bilimsel bir dergisidir. 1971 ve 2010 yılları arasında basılı olarak yayımlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olarak (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır. Bu dergi açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayın ortamıdır.  Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce tamamen veya kısmen başka bir yerde yayınlanmamış veya yayını için başka bir yere başvuruda bulunulmamış olması gereklidir. Makaleler derginin yazım kurallarına uymalıdır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Editör: Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK

Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Doç. Dr. Hayriye Tuğba ÖZTÜRK 

Editörler Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Şakir ÇINKIR, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Doç. Dr. İlhan YALÇIN, Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Fatma MIZIKACI, Yrd. Doç. Dr. Ebru AYLAR, Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN

Dil Editörleri: Arş. Gör. Dr. Deniz Tuğçe ÖZMEN (İngilizce), Arş. Gör. Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU (Türkçe)

Editörler Kurulu Sekreterliği: Arş. Gör. Ece KOÇER, Arş. Gör. Ahmet KAYSILI

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci ANKARA 06590 Cebeci ANKARA

Telefon: 0 (312) 3633350 / 7103

Faks: 0 (312) 3636145

E-Posta: auebfd@gmail.com

URL: http://editor.ankara.edu.tr/index.php/AUEBFD

P - ISSN: 1301 - 3718

E - ISSN: 2458 - 8342

DOI Ön Eki: 10.1501/Egifak

Dergi araştırmacı ve uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında yenilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Dergide ağırlıklı olarak kullanılan yayın dili Türkçe'dir. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.

Yazım Kuralları

 

UYARI: Dergimiz yayım sürecini DergiPark sistemine taşımış olup yeni makale başrularını da oradan kabul etmektedir.

Başvuru için http://dergipark.gov.tr/auebfd

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Atatürk Yolu Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası