Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg.) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin resmi bilimsel bir dergisidir. 1971 ve 2010 yılları arasında basılı olarak yayımlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olarak (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır. Bu dergi açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayın ortamıdır.  Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce tamamen veya kısmen başka bir yerde yayınlanmamış veya yayını için başka bir yere başvuruda bulunulmamış olması gereklidir. Makaleler derginin yazım kurallarına uymalıdır.


Dergi Ana Sayfa Görseli

Yazı İşleri Sorumlusu, Editör: Prof. Dr. İlkay YILDIZ

Editörler Kurulu: Doç. Dr. Canan HASÇİÇEK, Dr. Serkan ÖZBİLGİN, Dr. Kayhan BOLELLİ

Yayıncı: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Sahibi (AÜEF Adına): Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY, Dekan

eISSN : 2564-6524

İletişim: Prof. Dr. İlkay YILDIZ

e-posta: iyildiz@pharmacy.ankara.edu.tr


Yayım Aralığı: 3

Tarandığı indeksler: Google Scholar, Excerpta Medica Database