Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

TÖMER Dil Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

1. Yazılar Dil Dergisi’ne e-posta yoluyla  dildergisi@tomer.ankara.edu.tr  adresine gönderilmelidir. E-posta gönderirken yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurum, varsa akademik unvanı, açık adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ayrıca gönderilmelidir.
2. Yazılar Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) yazılmış başlığı içeren kapak sayfası, özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve yabancı dil), anahtar sözcükler, ana metin, kaynaklar, ekler, yazar notları, Türkçe ya da seçilen yabancı dilde “uzun özet” (summary) bölümleri ile yazar bilgilerini içermelidir.
3. Gönderilen yazılar 20 sayfayı geçmemelidir.
4. Kenar boşlukları üstten, alttan, sağ ve soldan 2,5’er cm olarak belirlenmelidir.
5. Yazar tarafından yazılarda yer alması istenilen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır.
6. Yazılarda ana metin Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralığıyla ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; sayfa numaraları sağ alt köşeye konulmalıdır. Yazılarda paragraf başı boşluğu yapılmamalı (‘tab’ vurulmamalı); noktalama işaretlerinden sonra tek boşluk bırakılmalı ve satır sonunda hece bölmek için kısa çizgi kullanılmamalıdır. Sözcükler arasında birden fazla boşluk kullanılmamalıdır.
7. Yazıların ana başlığı, 12 sözcüğü geçmemelidir.
8. Gönderilen yazılara hem Türkçe hem de yabancı dilde 150-250 sözcüklük bir özet eklenmeli, konuyla ilgili 4-6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler özetin altında verilmelidir. Özet metinleri Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığıyla ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
9. Ana metinde bilimsel bir metnin gerekleri olarak (çalışma konusu, amaç, yaklaşım, araştırma soruları, küçük bir yazı planı/ metin akışı vb. bilgileri içeren) bir giriş bölümü olması gerekmektedir.
10. Türkçe yayımlanacak yazılarda yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalı; alanyazınında yeni olan ya da yeni önerilen sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı yay ayraç [öbeksi eylemler (phrasal verbs) gibi] içinde verilmelidir.
11. Başlıklarda “rakamlarla numaralandırma sistemi” kullanılmalı; Giriş ve Sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. Başlıklarda büyük harf kullanımı aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır:
ÖRNEK BAŞLIKLANDIRMA
GİRİŞ 1. Kuramsal Çerçeve
  1.1 Anadili Eğitimi Sürecinde Yazma Becerisi
  1.2 Yazma Öğretimi Yaklaşımları
      1.2.1 Ürüne Dayalı Yaklaşımlar
      1.2.2 Sürece Dayalı Yaklaşımlar
   1.3 ...
2. Yöntem
   2.2 Çalışma Grubu
   2.3 Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
   2.4 …
3. Bulgular ve Tartışma
   3.1 …
   3.2 …
   3.3 …
SONUÇ
KAYNAKÇA
SUMMARY
12. 40 sözcükten uzun alıntılar soldan 1 cm girintili yazılmalıdır. Birebir alıntılar ve çeviriler tırnak içinde verilmelidir.
13. Aday makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, atıfları, kaynakçası ve diğer özellikleri tamamen APA besinci baskıda belirtildiği şekilde olmalıdır. 
Metin içinde atıfta bulunurken yazarların soyadları, yayın tarihi ve birebir alıntı ise sayfa numarası kullanılır.
Örnekler:
Aksan (1985) ...
Aksan’a (1985) göre...
Bozkurt ve Akkök (1992, 34) ...
Bozkurt ve Akkök’e (1992, 34) göre...
Martin, Sheldon ve Yaffee (1994) ...

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. default.journalSettings.checklist.addressesLinked
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.