Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi


 

 

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tarafından yılda iki kez yayınlanan elektronik hakemli bir dergidir. Dergide öncelikle Türkiye'de ve dünya'da bankacılık ve sigortacılık kuram ve uygulamaları ile kitap tanıtımları yayımlanır.

Ayrıca ikincil olarak ilgili kişiler, yayın ve editörler kurulunca, mutabakatla 10 Mayıs 2017 tarihinde bankacılık ve sigortacılık sahası ile dolaylı alakalı konuların da (altın, altın hesapları, altın piyasası, döviz, döviz hesapları, döviz piyasası, kur hareketleri, faiz oranları, bankaların iştirakleri, sermaye piyasası, bankaların ve sigorta şirketlerinin aktif ve pasifini oluşturan kalemler, merkez bankalarının bilanço kalemleri ile ödemeler bilançosu kalemleri) gerek ve uygun görülürse değerlendirmeye alınması kararlaştırılmıştır. Anılan öncelikli saha ve dolaylı alakalı konularda kuram ve uygulamalar ile kitap tanıtımları yayımlanır. Dergi özel sayı da çıkartabilir.

Taranan indeksler ya da veri tabanları ya da keşif araçları:

Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı

Google Akademik

SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini

EBSCO Keşif Aracı

Erişilen atıf bağlantı hizmeti

Crossref

Başvuru süreci devam eden indeksler ya da veri tabanlar ya da açık erişim platformları:

Tübitak Ulakbim Arastirmax

Proquest Open Academic Journal Index Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Duyurular

 

EBSCO Keşif Aracı

 

EBSCO Keşif Aracından tam metin BSAD makalelerine erişim.

EBSCO Keşif Aracı- Üst düzey konu dizinlerinden, üst düzey tam metinlerden ve tüm kütüphane koleksiyonundan üstün indeksleme de dahil olmak üzere en kapsamlı içerik koleksiyonunu bir araya getirerek benzersiz bir tam özellikli, özelleştirilebilir keşif deneyimi sunan hizmetle BSAD'nin tam metin makalelerine erişebilirsiniz. Dha geniş bilgi için bkz. https://www.ebsco.com/e/tr-tr/produkty-a-sluby/ebsco-discovery-service

 
Yayın Tarihi: 2017-11-23 Daha fazlası...
 

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

 
3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi  
Yayın Tarihi: 2017-06-19 Daha fazlası...
 

BSAD 2016 ekim başvurularından itibaren doçentlik sınavı müracaatında yazarına 4 puan kazandırmaktadır

 
 
Yayın Tarihi: 2016-09-29 Daha fazlası...
 

BSAD'ye DergiPark'tan erişim

 

BSAD'ye aşağıdaki adresten de erişebilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/bsad

 
Yayın Tarihi: 2016-09-17 Daha fazlası...
 

5.Ulusal Açık Erişim Konferansı 2016

 

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/5ulusal-acik-erisim-konferansi-2016

Konferans ile ilgili taslak program önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

AE2016’nın gerçekleşeceği tarihleri de içeren 24-30 Ekim 2016 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında “Open in Action” teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Tüm üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AE2016 Konferansına katılmaya davet ediyoruz.

Mehmet Mirat Satoğlu
TÜBİTAK ULAKBİM MÜDÜRÜ

 
Yayın Tarihi: 2016-09-17 Daha fazlası...
 

DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri 12 Nisan 2016

 

Çalıştayın tamamını ULAKBİM TV'den adresinden izleyebilirsiniz.

Eğitim seminerinde, UDS'nin ilk sürümü ile ulusal akademik dergilere sunulan yenilikler, dergi yöneticisi, editör, hakem ve yazar rolleri ile makale başvurusundan sayı yayımlamaya kadar tüm süreçler DergiPark ekibi tarafından anlatıldı.

Yeni sistemin ihtiyaç ve taleplere uygun olarak geliştirilmesi için katılımcıların aktif rol alması sağlanan toplantıda soru ve önerilere yeterli süre ayırmaya özen gösterildi. DergiPark grubu ile kullanıcıların sürekli iletişimde olması için oluşturulan forum sayfasının önemi vurgulandı.

 
Yayın Tarihi: 2016-04-27 Daha fazlası...
 

Hakemlik kaydı

 
BSAD'ye hakem olarak katkıda bulunmunızdan memnun oluruz.  
Yayın Tarihi: 2016-02-16 Daha fazlası...
 
Daha Fazla Duyuru...