Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Dergi Ana Sayfa Görseli

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Adına Sahibi
Prof. Dr. Mithat KOZ

Yazı İşleri Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI

Editör
Doç. Dr. Neşe Şahin ÖZDEMİR

Yardımcı Editörler
Dr. Cengiz AKALAN
Dr. Fırat AKÇA
Dr. Dicle ARAS
Dr. Velittin BALCI
Dr. Perican BAYAR
Dr. Burcu ERTAŞ DÖLEK
Dr. Nevin GÜNDÜZ
Dr. Ferda GÜRSEL
Dr. Funda KOÇAK
Dr. Sürhat MÜNİROĞLU
Dr. Hakan SUNAY

ISSN: 1304-284X