Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Editör: Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK

Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Doç. Dr. Hayriye Tuğba ÖZTÜRK 

Editörler Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Şakir ÇINKIR, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Doç. Dr. İlhan YALÇIN, Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Fatma MIZIKACI, Yrd. Doç. Dr. Ebru AYLAR, Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN

Dil Editörleri: Arş. Gör. Dr. Deniz Tuğçe ÖZMEN (İngilizce), Arş. Gör. Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU (Türkçe)

Editörler Kurulu Sekreterliği: Arş. Gör. Ece KOÇER, Arş. Gör. Ahmet KAYSILI

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci ANKARA 06590 Cebeci ANKARA

Telefon: 0 (312) 3633350 / 7103

Faks: 0 (312) 3636145

E-Posta: auebfd@gmail.com

URL: http://editor.ankara.edu.tr/index.php/AUEBFD

P - ISSN: 1301 - 3718

E - ISSN: 2458 - 8342

DOI Ön Eki: 10.1501/Egifak

Dergi araştırmacı ve uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında yenilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Dergide ağırlıklı olarak kullanılan yayın dili Türkçe'dir. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.

Yazım Kuralları


Cilt 50, Sayı 2 (2017)


Kapak Sayfası