Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Editör: Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK

Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Doç. Dr. Hayriye Tuğba ÖZTÜRK 

Editörler Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Şakir ÇINKIR, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Doç. Dr. İlhan YALÇIN, Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Fatma MIZIKACI, Yrd. Doç. Dr. Ebru AYLAR, Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN

Dil Editörleri: Arş. Gör. Dr. Deniz Tuğçe ÖZMEN (İngilizce), Arş. Gör. Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU (Türkçe)

Editörler Kurulu Sekreterliği: Arş. Gör. Ece KOÇER, Arş. Gör. Ahmet KAYSILI

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci ANKARA 06590 Cebeci ANKARA

Telefon: 0 (312) 3633350 / 7103

Faks: 0 (312) 3636145

E-Posta: auebfd@gmail.com

URL: http://editor.ankara.edu.tr/index.php/AUEBFD

P - ISSN: 1301 - 3718

E - ISSN: 2458 - 8342

DOI Ön Eki: 10.1501/Egifak

Dergi araştırmacı ve uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında yenilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Dergide ağırlıklı olarak kullanılan yayın dili Türkçe'dir. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.

Yazım Kuralları

 

UYARI: Dergimiz yayım sürecini DergiPark sistemine taşımış olup yeni makale başrularını da oradan kabul etmektedir.

Başvuru için http://dergipark.gov.tr/auebfd


Cilt 51, Sayı 2 (2018)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Semra Tican Başaran, Semra Tican Başaran, Özgür Ulubey
1
Hakkı Kahveci, Mustafa Sever
39
Merih Doğan, Şeyda Çilden
153
PINAR TAĞRİKULU, ALPER KESTEN
177

Makaleler

Filiz Mete
81
Pelin Taşkın
99
Ahmet Yıldız, Hande Dindar, Derya Ünlü, Nagihan Gökçe, Özben Kocakurt, Aysu Özüstün Kıral
233