Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1991 yılından bu yana Ülkemizde özel eğitim alanına ilişkin yapılan çalışmaları yayınlamaya devam etmektedir. 1995 yılından başlayarak hakemli, 1992 yılından bu yana ise web üzerinden erişilebilir olarak yayınlanan Dergimizin niteliğini artırmak ve ilgili veri tabanları tarafından taranmak en önemli hedefimiz iken, derginin ait olduğu yılda basılamaması bu konuda gösterdiğimiz çabanın en önemli engelini oluşturmuştur.

 


Dergi Ana Sayfa İmajı

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ

Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education

2014 Cilt: 15 Sayı: 2

Yılda üç defa yayınlanır

Yayın Türü

Akademik-Bilimsel Dergi, Yaygın Süreli Yayın

Yayın Sahibi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Adına Fakülte Dekanı

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Tevhide KARGIN

Editör

Prof. Dr. Tevhide KARGIN

Editör Yardımcıları

Yard. Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Bahar KEÇELİ KAYSILI

Araş. Gör. Dr. Selma AKALIN

Teknik Koordinasyon Sorumlusu

Araş. Gör. Gamze ALAK

 

 

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...