Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Dergi Ana Sayfa İmajı

 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Adına Sahibi
Prof. Dr. Mithat KOZ

Yazı İşleri Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Velittin BALCI

Editör

Doç.Dr. Semiyha TUNCEL

 

Yardımcı Editörler

Doç. Dr.  Perican BAYAR

Yard.Doç.Dr.Hakan SUNAY

Yard.Doç.Dr.Velittin BALCI

Yard.Doç.Dr.Cengiz AKALAN

Yard.Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK

 

Yönetim Yeri/Yazışma Adresi
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
06100 Tandoğan-ANKARA
Tel: +90 (312) 223 31 63, Fax: +90(312) 212 29 86

ISSN: 1304-284XISSN: 1304-283X