Ankara Üniversitesi Açık Dergi Sistemi


Açık Dergi Sistemi (Open Journal System) yayıncılık rehberi için lütfen tıklayınız!!

Açık dergi sistemi ile ilgili eğitim randevusu için 212 67 20 / 1556 ya da eeaydin@ankara.edu.tr mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Açık Dergi Sistemi Kullanım Videolarını İzlemek İçin Tıklayınız !!!

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Law Review

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi

Antropoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nün resmî bilimsel yayın organıdır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Editör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY

Editör Yardımcısı:Doç. Dr. Ayfer ALPER

Editörler Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Emine GÜL KAPÇI, Doç. Dr. Şakir ÇINKIR, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Doç. Dr. İlhan YALÇIN, Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Özlem ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Suzan Beyza KAPTI, Yrd. Doç. Dr. Ebru AYLAR, Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN

Editörler Kurulu Sekreterliği: Arş. Gör. Ece KOÇER, Arş. Gör. Alper YETKİNER

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci ANKARA 06590 Cebeci ANKARA

Telefon: 0 (312) 3633350 / 5220

Faks: 0 (312) 3636145

E-Posta: auebfd@gmail.com

URL: http://editor.ankara.edu.tr/index.php/AUEBFD

P - ISSN: 1301 - 3718

E - ISSN: 2458 - 8342

DOI Ön Eki: 10.1501/Egifak

Dergi araştırmacı ve uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında yenilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Dergide ağırlıklı olarak kullanılan yayın dili Türkçe'dir. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Özel Eğitim Dergisi (E-ISSN 2149-8261), Ankara Üniversitesi'nin bir yayın organıdır. Dergide özel eğitim alanında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. Özel Eğitim Dergisi, 1991 yılında yayın hayatına girmiş, 1992 yılında online olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi 1995 yılından itibaren ulusal hakemli bir dergi olarak yılda üç kez Nisan, Agustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Dergi "TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" " Türk Eğitim " indekslerinde, "EBSCOhost Academic Search Complete", ve "ProQuest Political Science Journals" veri tabanlarında ayrıca "SOBIAD" dizininde taranmaktadır.


Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Mecmuası

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Fe dergi: feminist eleştiri

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

İletişim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Tiyatro Araştırmaları Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Tömer Dil Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 33 ögeden 1 - 25 arası